Nasza oferta

Nasze gimnazjum oferuje:
 • wychowanie w duchu salezjańskim zgodnie z systemem wychowawczym św. Jana Bosko
 • pedagogika miłości
 • rozwój wartości chrześcijańskich
 • kształtowanie postaw patriotycznych
 • dbałość o normy etyczne
 • harmonijny rozwój osobowości
 • asystencja nauczycieli
 • prewencja wychowawcza
 • przyjazna atmosfera sprzyjająca relacjom szkoła - dom
 • bezpieczeństwo - szkolny monitoring
Kształcenie:
 • wysoki poziom nauczania
 • kompetentna kadra pedagogiczna
 • rozwój indywidualnych zdolności ucznia
 • klasy z poszerzonym językiem angielskim lub niemieckim
 • przygotowanie do olimpiad
 • bogata oferta kół zainteresowań
 • udział w imprezach artystycznych miasta i regionu
 • pragmatyczne podejście do zdobywanej wiedzy
U nas:
 • obóz integracyjny dla klas pierwszych
 • wycieczki szkolne krajowe i zagraniczne
 • biblioteka, czytelnia
 • stołówka, sklepik
 • szeroka gama propozycji sportowych (także siłownia)
 • mała liczebność klas (do 18 osób)
 • atrakcyjna oferta szkolnych uroczystości
Kandydatom proponujemy:
 • klasy 18 osobowe
 • zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego lub niemieckiego
 • 2 godziny drugiego języka obcego
 • zajęcia pozalekcyjne:
  • przedmiotowe koła zainteresowań
  • zajęcia sportowe, muzyczne, plastyczne
 • warsztaty poetyckie
 • warsztaty dziennikarskie
 • udział w akcjach charytatywnych i ekologicznych
 • dodatkowe zajęcia dla uczniów klas trzecich przygotowujące ich do egzaminów gimnazjalnych
 • odkrywanie i rozwijanie własnych uzdolnień artystycznych w działających w naszej szkole zespołach muzycznych, kole cyrkowym, kole fotograficznym
Stając się naszym uczniem zyskujesz:
 • Kształcenie oparte o nowoczesną metodykę i wspomagane multimedialnymi materiałami dydaktycznymi
 • Biegłość w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami
 • Umiejętność pracy w grupie i samodzielnego działania
 • Możliwość podjęcia dalszego kształcenia w najlepszych liceach w wybranych przez Ciebie klasach i kierunkach

Collegium Salesianum | Szkoła Podstawowa | Liceum Ogólnokształcące Tow. Salezjańskiego

Wykonanie: MadeNet.pl

Ważne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie.