Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2017/2018
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

od 9 maja 2017 r. Rozmowy kwalifikacyjne kandydata i rodziców (prawnych opiekunów) z ks. Dyrektorem. Na rozmowę należy umówić się za pośrednictwem sekretariatu.
od 9 maja 2017 r. do 21 czerwca 2017 r. do g. 15:00 Złożenie wniosku o przyjęcie do liceum wraz z wymaganymi dokumentami.
od 23 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r. do g. 15:00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów.
3 lipca 2017 r. do g. 15:00 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
do 7 lipca 2017 r. do g. 12:00 Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole. Uzupełnienie dokumentacji wymaganej przy rekrutacji.
26 lipca 2017 r. do g. 12:00 Podanie do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych do klasy pierwszej.
26 lipca 2017 r. od g. 12:00 REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Collegium Salesianum | Szkoła Podstawowa | Liceum Ogólnokształcące Tow. Salezjańskiego

Wykonanie: MadeNet.pl

Ważne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie.