Crowdfunding: co to jest i jakie są zasady pozyskiwania finansowania z crowdfundingiem?

Spis treści:

 1. Definicja crowdfunding
 2. Rodzaje crowdfunding
 3. Zasady pozyskiwania finansowania z crowdfundingiem
 4. Korzyści płynące z korzystania z crowdfundingiem
 5. Przykłady platform crowdfundingowych
 6. Podsumowanie

Definicja crowdfunding

Crowdfunding to metoda pozyskiwania finansowania na rozwój projektów, które polega na zbieraniu pieniędzy od dużej grupy ludzi, którzy w zamian otrzymują pewne korzyści lub nagrody. Jest to alternatywna forma finansowania dla tradycyjnych źródeł takich jak banki czy inwestorzy aniołowie.

Wiele projektów ma trudności z uzyskaniem finansowania z powodu braku zdolności kredytowej lub braku doświadczenia w prowadzeniu biznesu. Crowdfunding umożliwia im pozyskanie potrzebnych środków bez konieczności angażowania się w złożone, czasochłonne i kosztowne procedury bankowe lub inwestycyjne.

Rodzaje crowdfunding

Istnieją trzy główne rodzaje crowdfunding:

 1. Rewards-based crowdfunding – polega na zbieraniu pieniędzy od ludzi, którzy w zamian otrzymują nagrody lub produkty projektu, który jest finansowany. To najbardziej popularny typ crowdfunding wśród projektów artystycznych, kreatywnych i technologicznych.
 2. Equity-based crowdfunding – polega na zbieraniu kapitału od inwestorów, którzy otrzymują akcje lub udziały w firmie. Ten typ crowdfunding jest bardziej odpowiedni dla projektów biznesowych, które poszukują dużych ilości finansowania.
 3. Debt-based crowdfunding – polega na pożyczaniu pieniędzy od ludzi, którzy otrzymują zwrot wraz z odsetkami. To typ crowdfundingu jest bardziej odpowiedni dla projektów biznesowych, które potrzebują finansowania krótkoterminowego.

Zasady pozyskiwania finansowania z crowdfundingiem

Aby skutecznie pozyskać finansowanie z crowdfundingiem, należy przestrzegać kilku zasad:

 • Określ swoje cele i przeznaczenie funduszy – przed rozpoczęciem kampanii crowdfundingowej należy dokładnie określić swoje cele i plany na pozyskane środki. Potencjalni darczyńcy muszą zrozumieć, na co zostaną przeznaczone ich pieniądze.
 • Zbuduj społeczność – dobrym sposobem na rozpoczęcie kampanii crowdfundingowej jest zbudowanie społeczności skupionej wokół Twojego projektu. Można to zrobić poprzez zaangażowanie się w grupy na portalach społecznościowych lub tworzenie mailing listy zainteresowanych osób.
 • Wybierz odpowiednią platformę – istnieje wiele różnych platform crowdfundingowych, które oferują różne rodzaje wsparcia. Warto dokładnie przemyśleć, która z nich najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
 • Zaprezentuj swoją wizję – Twoja kampania crowdfundingowa powinna zawierać jasną i zrozumiałą prezentację Twojego projektu, wraz z jego celem i korzyściami, jakie otrzymają darczyńcy.
 • Oferuj atrakcyjne nagrody – jeśli decydujesz się na rewards-based crowdfunding, warto zapewnić atrakcyjne nagrody dla darczyńców. Mogą to być np. produkty od Twojej firmy lub osobiste spotkania z Tobą.
 • Prowadź kampanię aktywnie – Twoja kampania crowdfundingowa wymaga ciągłego udziału i angażowania się ze strony projektanta. Odpowiednio prowadzona kampania zwiększy szanse na osiągnięcie celu finansowego.

Korzyści płynące z korzystania z crowdfundingiem

Crowdfunding oferuje wiele korzyści dla projektów, które poszukują finansowania:

 • Pomoc w pozyskiwaniu środków – Crowdfunding to skuteczna metoda pozyskiwania finansowania dla różnego rodzaju projektów.
 • Zwiększenie świadomości o projekcie – Kampania crowdfundingowa może pomóc w rozpowszechnieniu informacji o Twoim projekcie i zdobyciu szerszego grona potencjalnych klientów lub inwestorów.
 • Sprawdzanie koncepcji produktu – Crowdfunding pozwala na przetestowanie koncepcji produktu przed jego wdrożeniem na rynek.
 • Zarządzanie społecznością – Crowdfunding umożliwia budowanie społeczności wokół Twojego projektu i zwiększanie zaangażowania w nim.
 • Kontrola nad procesem finansowania – Crowdfunding daje projektantom całkowitą kontrolę nad procesem pozyskiwania finansowania.

Przykłady platform crowdfundingowych

Istnieje wiele platform crowdfundingowych, które oferują różne rodzaje wsparcia dla projektów. Oto kilka przykładów:

 • Kickstarter – największa platforma rewards-based crowdfunding, która skupia się na projektach związanych z kreatywnością, sztuką i technologią.
 • Indiegogo – platforma rewards-based crowdfunding, która oferuje również equity-based crowdfunding dla projektów biznesowych.
 • SeedInvest – platforma equity-based crowdfunding, która skupia się na projektach biznesowych w sektorze technologicznym i medycznym.
 • LendingClub – platforma debt-based crowdfunding, która umożliwia inwestowanie w pożyczki udzielane firmom i osobom prywatnym.

Podsumowanie

Crowdfunding to skuteczna metoda pozyskiwania finansowania dla projektów, które poszukują alternatywnych źródeł finansowania. Wymaga ona precyzyjnego planowania, angażowania społeczności i znajomości zasad pozyskiwania finansowania na platformach crowdfundingowych. Oferuje wiele korzyści dla projektów, takich jak zwiększenie świadomości o produkcie oraz kontrolę nad procesem finansowania.

Często zadawane pytania

 1. Jakie są rodzaje crowdfundingu?

  Istnieją trzy główne rodzaje crowdfunding: rewards-based, equity-based i debt-based.

 2. Jakie są korzyści płynące z korzystania z crowdfundingiem?

  Crowdfunding oferuje wiele korzyści dla projektów, w tym pomoc w pozyskiwaniu środków, zwiększenie świadomości o projekcie, sprawdzanie koncepcji produktu, zarządzanie społecznością i kontrolę nad procesem finansowania.

 3. Jakie są zasady pozyskiwania finansowania z crowdfundingiem?

  Aby skutecznie pozyskać finansowanie z crowdfundingiem, należy określić swoje cele i przeznaczenie funduszy, zbudować społeczność, wybrać odpowiednią platformę, zaprezentować swoją wizję, oferować atrakcyjne nagrody i prowadzić kampanię aktywnie.