Wyniki EWD - jesteśmy szkołą sukcesu

Jesteśmy szkołą sukcesu !!!!

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zostały opublikowane trzyletnie wskaźniki EWD dla polskich gimnazjów. Wyniki, jakie osiągają uczniowie Collegium Salesianum klasyfikują Gimnazjum Salezjańskie im. Św. Dominika Savio jako szkołę sukcesu.

Metoda EWD (Edukacyjna Wartość Dodana) charakteryzuje gimnazja ze względu na wyniki egzaminacyjne oraz efektywność nauczania.

W metodzie tej wskaźnikiem efektywności nauczania są miary postępu poczynionego przez uczniów podczas nauki w danej szkole. Metoda EWD to pozwala zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania uczniów. Porównywane są wyniki dwóch osiągnięć szkolnych uczniów: na początku nauki w danej szkole (sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej jako miara na wejściu) i na jej zakończenie (egzamin gimnazjalny jako miara na wyjściu).

Na podstawie tych porównań wyróżnia się:

  • Szkoły neutralne. Gimnazja, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność.
  • Szkoły sukcesu. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania.
  • Szkoły wspierające. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności.
  • Szkoły wymagające pomocy. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania.
  • Szkoły niewykorzystanych możliwości. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania.

Więcej na stronie http://elipsy.ewd.edu.pl/?pstr=0

Collegium Salesianum | Szkoła Podstawowa | Liceum Ogólnokształcące Tow. Salezjańskiego

Wykonanie: MadeNet.pl

Ważne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie.