Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego jest prężnie działającym organem naszej szkoły. Z miesiąca na miesiąc zyskuje nowe pomysły, które udanie realizuje. Od stycznia 2012 roku posiada własne biuro na terenie gimnazjum. Współpracuje z Sekretariatem ds. Młodzieży woj. Zachodniopomorskiego pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

 • Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzana przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.
 • Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
 • Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.

Do tej pory Samorząd Uczniowski LOTS :

 • Organizował akcje charytatywną: "Góra Grosza";
 • Współorganizował: "ZLOT SALEZJAŃSKICH SZKÓŁ 2011";
 • Pomagał w organizacji dni otwartych zarówno gimnazjum jak i liceum;
 • Ustanowił regulaminy: losowania szczęśliwego numerka, korzystania z szatni, wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego;
 • Stworzył mini-telewizję internetową;
 • Zorganizował dyskoteki szkolne oraz nocne maratony filmowe;
 • Pomagał w realizacji akademii z okazji rocznic, świąt, itd.
 • Przeprowadził warsztaty dla członków samorządu;
 • W symboliczny sposób uczcił grono pedagogiczne w Dniu Edukacji Narodowej;
 • Zdobył gadżety oraz materiały reklamowe z: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kancelarii Sejmu, Firmy Lisner, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Collegium Salesianum | Szkoła Podstawowa | Liceum Ogólnokształcące Tow. Salezjańskiego

Wykonanie: MadeNet.pl

Ważne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie.