Ochrona danych osobowych: jakie przepisy muszą przestrzegać firmy i organizacje?

Spis treści

Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych jest ważna zarówno dla jednostek prywatnych, jak i instytucji publicznych. Dlatego też w Polsce i Unii Europejskiej istnieją przepisy, które regulują sposób przetwarzania, przechowywania i udostępniania takich danych.

Firmy i organizacje, które zajmują się przetwarzaniem danych osobowych, są zobowiązane do przestrzegania określonych przepisów. W przypadku naruszenia tych przepisów grożą sankcje finansowe oraz reputacyjne straty.

RODO

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane popularnie RODO.

RODO wprowadza szereg zmian w porównaniu do poprzedniej ustawy z 1997 roku, m.in.:

 • wymóg uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób jednoznaczny i wyraźny,
 • większe prawa osób, których dane są przetwarzane,
 • obowiązek prowadzenia dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych,
 • wymóg raportowania naruszeń ochrony danych osobowych,
 • większe sankcje za naruszenia przepisów.

Uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Firmy i organizacje, które chcą przetwarzać dane osobowe, muszą uzyskać na to wyraźną zgodę osoby, której dane dotyczą. Zgoda ta musi być jednoznaczna i udzielona dobrowolnie.

W przypadku uzyskania zgody drogą elektroniczną, firma musi zapewnić, że osoba udzielająca zgody jest w stanie ją wyraźnie potwierdzić. W przeciwnym razie zgoda może zostać uznana za nieważną.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Zgodnie z RODO, osoby, których dane są przetwarzane mają szereg praw, m.in.:

 • prawo dostępu do swoich danych,
 • prawo do sprostowania swoich danych,
 • prawo do usunięcia swoich danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

Firmy i organizacje, które przetwarzają dane osobowe, muszą umożliwić osobom, których dane dotyczą, korzystanie z tych praw.

Sankcje za naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych grożą sankcje finansowe oraz reputacyjne straty.

Zgodnie z RODO, kary finansowe mogą wynieść nawet do 20 mln euro lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu firmy (w zależności od tego, która kwota jest wyższa). Oprócz kar finansowych, grożą również reputacyjne straty, które mogą wpłynąć na wizerunek firmy.

Podsumowanie

Ochrona danych osobowych jest ważna zarówno dla jednostek prywatnych, jak i instytucji publicznych. Firmy i organizacje, które przetwarzają takie dane, muszą przestrzegać określonych przepisów, m.in. RODO. W przypadku naruszenia przepisów grożą sankcje finansowe oraz reputacyjne straty. Osoby, których dane są przetwarzane, mają szereg praw, m.in. prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do usunięcia swoich danych.

FAQ

Jakie informacje musi zawierać zgoda na przetwarzanie danych osobowych?

Zgodnie z RODO zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi być jednoznaczna i wyraźna. Ma w niej znaleźć się informacja o celu przetwarzania danych oraz o tym, kto będzie przetwarzał dane.

Czy osoba, której dane dotyczą, może żądać usunięcia swoich danych?

Tak, zgodnie z RODO osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do usunięcia swoich danych. Wyjątkiem są sytuacje, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania wynikającego z prawa lub do wykonywania umowy.