Harmonogram rekrutacji do Liceum

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie
ul. św. Jana Bosko 1
na rok szkolny 2018/2019

od 9 maja do 19 czerwca 2018 r.
do godz. 15:00
Złożenie wniosku o przyjęcie do liceum wraz z wymaganymi dokumentami.
od 9 maja 2018 r. Rozmowy kwalifikacyjne kandydata i rodziców z ks. Dyrektorem. Na rozmowę należy umówić się za pośrednictwem sekretariatu.
od 15 czerwca do 19 czerwca 2018 r.
do godz. 15:00
Możliwość dokonania zmiany wybranej szkoły.
od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r.
do godz. 15:00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów.
6 lipca 2018 r.
do godz. 12:00
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
do 10 lipca 2017 r.
do godz. 15:00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Uzupełnienie dokumentacji wymaganej przy rekrutacji.
11 lipca 2018 r.
do godz. 12:00
Podanie do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych do klasy pierwszej.
od 12 lipca 2018 r. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Collegium Salesianum | Szkoła Podstawowa | Liceum Ogólnokształcące Tow. Salezjańskiego

Wykonanie: MadeNet.pl

Ważne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie.